Käyttöehdot

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa.

Lihapohjala.fi sivusto ylläpitää Pitopalvelu Monta Sorttia

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan mm. montasorttia.fi sivustolla julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet.

Sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja käyttäessäsi tätä sivustoa. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta, joten käy tarkistamassa mahdolliset muutokset tältä sivulta aika ajoin.

Käyttöehdot alkaen 1.12.2015

Käyttöehdot kaikille käyttäjille

Nämä käyttöehdot koskee kaikkia sivuston käyttäjiä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujemme visuaalinen ulkoasu ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten kuvat, tekstit, ohjelmistot ovat pääsääntöisesti ylläpitäjän, sivustolle kirjoittavien tai muutoin tietoa lisäävien henkilöiden, yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.

Sivustolla olevaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Ellei sivustolla toisin mainita, sen sisältöä voidaan kopioida vain henkilökohtaiseen käyttöön. Sisältöä ei saa muokata, esittää, julkaista tai siirtää muille henkilöille, eikä käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Osa sisällöstä voidaan linkittää sosiaalisen mediaan kuten Facebookiin käyttämällä esim. sivustolla olevia jakotoimintoja. 

Vastuu sivujen sisällöstä

Sivuilla olevat tiedot ovat tarkoitettu informatiivisiin tarkoituksiin. Pyrimme pitämään tiedot ajankohtaina, mutta ylläpitäjä ei ole vastuussa näillä sivuilla olevasta virheellisestä tai vanhentuneesta tiedosta, eikä vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka voisivat aiheutua tämän sivuston tietojen perusteella.

Linkit muille verkkosivuille

Sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille ja ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi kolmannen osapuolen sivustolle on käytössä kyseisen sivuston käyttöehdot. Emme valvo kolmansien osapuolten sivustoja, emmekä vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivuston pelkästä selailusta ei kerätä henkilötietoja, joilla kävijä voidaan yksilöidä. Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan kävijäraportoinnin osalta esim. cookies-tiedostojen avulla. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujen osia. Raportointia on käytössä sivujen optimointia ja kehittämistä varten eivätkä raportit ole julkisia.

Sivujen saatavuus ja tietoturva

Asiakas on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Ylläpitäjä pyrkii pitämään verkkopalvelun käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Ylläpitäjä ei kuitenkaan vastaa mahdollisista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, teknisistä vioista tai huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä. Ylläpitäjä ei ole vastuussa, mikäli verkkopalveluun sisältyvä tai sen kautta löytyvä muu tieto muuttuu tai katoaa. Ylläpitäjä varaa oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa lihapohjola.fi-verkkopalvelun ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä palveluita tai lakkauttaa palvelun. 

Ylläpitäjä järjestää palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Ylläpitäjä ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Erityisehdot palveluun rekisteröityville

Osa sivustolla olevista toiminnoista on käytössä vain rekisteröityneille käyttäjille. Käyttäjän tulee rekisteröitäessä antaa vain paikkansa pitävät vaadittavat tiedot.

Tietojen oikeellisuus

Rekisteröityvä käyttäjä tulee rekisteröityä omana itsenään, eikä saa käyttää rekisteröinnissä kolmannen osapuolen tietoja. Rekisteröityvä käyttäjä ei saa aiheuttaa haittaa tai muuten väärinkäyttää palvelua.

Ylläpitäjä pidättää oikeuden poistaa käyttäjä palvelusta ja tarvittaessa estää käyttäjän palvelun käyttö, mikäli käyttäjä rikkoo käyttöehtoja.

Rekisteröityneen tietoturva

Palvelun ylläpitäjä pyrkii pitämään yllä palvelun tietoturvaa käyttämällä siihen useita erilaisia teknisiä ratkaisuja, mutta nämäkään toimenpiteet eivät varmista täydellistä tietoturvaa.

Käyttäjän tulee osaltaan varmistaa että hänen laitteistonsa osalta on riittävä tietoturva, jotta se ei aiheuta tietoturvaongelmaa. Tässä palvelussa käytössä oleva salasana tulee olla riittävän turvallinen ettei se ole kolmannen osapuolen arvattavissa tai käytössä muissa verkkopalveluissa. Tällä tavalla käyttäjä varmistaa tietoturvan mikäli salasana joutuisi kolmannen osapuolen tietoon, niin samalla salasanalla ei voida kirjautua käyttäjän mahdollisesti muille käytössä oleville verkkosivustoille. Käytössä olevaa salasanaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ja mikäli epäilee salasanan joutuneen ulkopuolisen tietoon on siitä välittömästi ilmoitettava ylläpidolle.

HUOM! Ylläpito ei missään tilanteessa pyydä saada tietoonsa käyttäjän määrittelemää salasanaa! Salasanaa ei tule missään tapauksessa luovuttaa kolmannen osapuolen tietoon.

Rekisteröityneen henkilötietojen käsittely

Rekisteröityvä käyttäjä hyväksyy, että rekisteröinnissä antamia yhteystietoja voidaan käyttää palvelun tietojen ylläpitoa koskevaan yhteydenpitoon. Rekisteröitynyt käyttäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Palvelun ylläpitäjä ei myy eikä luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi ylläpitäjän lukuun. Henkilötietojen osalta rekisteriseloste on luettavissa myös sivustolta.